Pon-Pon Attendance
Ứng dụng theo dõi điểm danh
 

Pon-Pon Attendance là gì?

Đây là một ứng dụng để quản lý sự tham dự của các thành viên. Bạn có thể ghi lại và theo dõi tình trạng tham dự của các thành viên ("có mặt" hoặc "vắng mặt") bằng các thao tác đơn giản. Ứng dụng này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm quản lý tham dự các cuộc họp, lớp học, sự kiện, thu tiền, phân công nhiệm vụ, v.v.

Nhóm

Bạn có thể đăng ký tên và thành viên cho nhóm. Bạn có thể thấy sự tham dự của các thành viên đã đăng ký cho mỗi sự kiện dưới dạng bảng.

Biến cố

Bạn có thể quản lý từng sự kiện liên quan đến nhóm. Bằng cách chạm vào tên của một thành viên trên màn hình, trạng thái tham dự của thành viên đó sẽ thay đổi. Bạn có thể tham dự chỉ với một lần nhấn vào thành viên.

Thể loại

Bạn có thể đặt danh mục tình trạng tham dự của thành viên. Ngoài "hiện tại" và "vắng mặt", bạn có thể thêm các danh mục của riêng mình như "muộn", "từ xa" và "đã lên kế hoạch".