Teeth Note
แอพแผ่นจดบันทึกทันตกรรม
 

ภาพรวม

"Teeth Note" เป็นแอปแผ่นจดบันทึกทันตกรรมหนึ่งเดียวในโลก เช่น เวชระเบียน คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อติดตามประวัติการรักษาของทันตแพทย์หรือเพื่อติดตามการเติบโตของฟันของลูกคุณ

คุณสมบัติ

ติดตามสภาพฟันของคุณ!

คุณสามารถเลือกและบันทึกสภาพของฟันแต่ละซี่ได้ เช่น "ฟันแข็งแรง" "ฟันผุ" "ฟันปลอม" เป็นต้น สภาพฟันจะแสดงด้วยรหัสสีบนหน้าจอ

ติดตามประวัติการรักษาและบันทึกของฟันของคุณ!

คุณสามารถแก้ไขและบันทึกข้อความสำหรับฟันแต่ละซี่ได้ คุณสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการรักษาทางทันตกรรม สภาพโดยละเอียด และวันที่ที่ฟันงอกหรือหลุดออกจากฟัน

ส่งออกรูปภาพและแชร์บนโซเชียลมีเดีย!

สามารถบันทึกสภาพและบันทึกของฟันเป็นรูปภาพในอุปกรณ์และแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Instagram, Twitter, Facebook และ LINE

สลับระหว่างการแสดงฟันแท้และฟันน้ำนม!

คุณสามารถสลับระหว่างการแสดงทั้งฟันแท้และฟันน้ำนม ฟันแท้เท่านั้น และฟันน้ำนมเท่านั้น

ปรับแต่งการพลิกจากซ้ายไปขวาและสัญกรณ์ทันตกรรม!

คุณสามารถปรับแต่งได้ว่าจะพลิกในแนวนอนและวิธีระบุตำแหน่งฟัน (สัญกรณ์ FDI, ระบบเลขสากล หรือ ระบบ Zsigmondy-Palmer) ที่ระบุตำแหน่งของฟัน

รองรับ 15 ภาษา!

แอพนี้รองรับ 15 ภาษา: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, สเปน, เยอรมัน, รัสเซีย, โปรตุเกส, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อาหรับ, ฮินดี, ไทยและเวียดนาม

ใช้กรณี

สำหรับการดูแลสุขภาพฟัน

เพื่อติดตามประวัติการรักษาทันตแพทย์

สำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงการงอกของฟันของลูก